Smör vs margarin

Detta är i oerhört stort! En kamp som pågått under decennier och som följt mig hela livet. Mormor i Härnösand så alltid – Här äter vi äkta smör. Inga stora åthävor, bara som ett konstaterande. Det var en gräns som hon inte tänkte flytta. Strömmingen kunde inte...